Βοηθήστε Με Να Επιστρέψω Στο Σπίτι Μου

Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που θέλετε να δώσετε στον ιδιοκτήτη μου, παρακαλώ γράψτε την παρακάτω. Για παράδειγμα αν νομίζετε οτι με έχετε δεί, αν γνωρίζετε κάποιον που με φροντίζει, αν ξέρετε που είμαι, αν γνωρίζετε την διεύθυνση ή τον αριθμό του τηλεφώνου απο κάποιον που μπορεί να με βοηθήσει, σας παρακαλώ γράψτε τις πληροφορίες σας εδώ. Αυτή η φόρμα διατηρεί 100% την ανωνυμία σας. Αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας αλλά αν δεν είναι υποχρεωτικό.

 

Help Me To Go Back Home

If you have any information you want to give my owner, please write it below. For example if you think you have seen me, if you know someone that is looking after me, if you know where I am, if you know the address or telephone number of someone that can help me, please write the information below. This form is 100% anonymous but if you want to leave your contact details you can but you don't have to if you want to

 

 

 

-Βοηθήστε Μας Να Βρούμε Τον Πάντσι. Παρακαλούμε Δώστε Μας Οποιες Πληροφορίες Εχετε Εδώ
-Help Us Find Punchie, Please Leave Any Information You Have Here:

*Required


Ευχαριστώ!/Thank You!